PODSTAWOWE KURSY USG PŁUC DLA NEONATOLOGÓW


Kurs jest prowadzony przez dr med. Piotra Kruczka i lek. Piotra Szymańskiego.

Terminy :    5-6.02.2022
(wykłady)  i  6.03.2022 (dzień interaktywny) ( brak wolnych miejsc, lista rezerwowa)
                   19-20.03.2022 (wykłady) i 10.04.2022 (dzień interaktywny) ( brak wolnych miejsc, lista rezerwowa)
                    23-24.04.2022 (wykłady) i 29.05.2022 (dzień interaktywny) ( brak wolnych miejsc lista rezerwowa)


Czas trwania: 2 dni wykładowe + 1 dzień interaktywny z prezentacjami uczestników
 1. dzień  09.00 – 17.00 (7 godzin merytorycznych)
 2. dzień  09.00 – 17.00 (7 godzin merytorycznych)
 3. dzień 10.00 – 17.00 (6 godzin merytorycznych/interaktywnych z udziałem uczestników)
Odstęp pomiędzy wykładami a warsztatami minimum  3 tygodnie.

Kurs prowadzony będzie w formule online poprzez  platformę Clickmeeting, która nie wymaga instalowania niczego na komputerze a jedynie rejestracji i dołączenia poprzez przeglądarkę.
Przez cały czas trwania spotkania dostępny jest czat dla zalogowanych uczestników, gdzie można wpisywać pytania do wykładowców.
W dniu warsztatowym uczestnik będzie miał do zaprezentowania i omówienia przygotowany przez siebie krótki materiał filmowy dotyczący wykonanych przez siebie badań usg płuc u noworodków.
Uczestnicy kursu po jego zakończeniu otrzymują certyfikat uczestnictwa oraz 20 punktów PTU. Warunkiem otrzymania certyfikatu jest udział w całym kursie i przesłanie materiału filmowego z badania USG na dzień interaktywny.
Uczestnicy otrzymają też materiały merytoryczne z kursu.

Koszty udziału dla uczestnika:  2349,59 netto / 2890 zł brutto ( VAT 23%)

Szczegółowy program kursu jest zamieszczony poniżej.

Dzień 1

Godz.

Temat

Wykładowca

9:30-10:30

Ultrasonografia płuc – podstawy cz I

Dr P. Szymański

10:30-10:45

Przerwa

 

10:45-13:00

Ultrasonografia płuc – podstawy cz II

Dr P. Szymański

13:00-13:30

Lunch

 

13:30-14:00

Dokumentacja zmian w USG płuc. Nagrywanie filmów, archiwizacja danych

Dr P. Szymański

14:00-15:30

Patologia opłucnej

Dr P. Kruczek

15:30-15:45

Przerwa

 

15:45-17:00

Zapalenia płuc

Dr P. Kruczek

 

Dzień 2

Godz.

Temat

Wykładowca

09:00-10:20

Wady wrodzone płuc

Dr P. Kruczek

10:20-11:30

Ostre choroby  układu oddechowego

Dr P. Szymański

11.30-11.45

Przerwa

 

11:45-13:15

Przewlekłe choroby układu oddechowego

Dr P. Kruczek

13.15-13.35

Zapotrzebowanie na tlen (FiO2) vs Lung Ultrasound Score (LUS) w ocenie konieczności podaży surfaktantu u wcześniaków z ZZO.

Dr Roman Hożejowski

13:35-14:05

Lunch

 

14:05-15:30

Płuca wentylowane mechanicznie

Dr P. Szymański

15:30-15.45

Przerwa

 

15:45-17:00

Ściana klatki piersiowej

Dr P. Kruczek

Dzień 3

Godz.

Temat

Wykładowca

10:00-11:30

Prezentacja materiału przez uczestników

Dr P. Kruczek,
Dr P. Szymański

11:30-11:45

Przerwa

 

11:45-13:00

Prezentacja materiału przez uczestników

Dr P. Kruczek,
Dr P. Szymański

13:00-13:30

Lunch

 

13:30-15:00

Prezentacja materiału przez uczestników

Dr P. Szymański
Dr P. Kruczek

15:00-15:15

Przerwa

 

15:15-17:00

Prezentacja materiału przez uczestników

Dr P. Kruczek,
Dr P. Szymański