13-14 maja 2021 – XIII Łódzkie Spotkania Neonatologiczne Konferencja online

Inicjatorem Konferencji jest Pani Prof. dr hab. med. Iwona Maroszyńska.

Patronat nad tym wydarzeniem, którego tytuł brzmi „Wdech, wydech… czyli droga do lepszego życia . Zaburzenia oddychania noworodków”, objęło Polskie Towarzystwo Neonatologiczne .

Konferencja skierowana jest do lekarzy z oddziałów neonatologicznych i OJOM-ów  z całej Polski.
Strona internetowa na której znajdą Państwo wszystkie potrzebne informacje  to www.lodzkisalonnaukowy.pl