KLIENCI

Zleceniodawcy

Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Klinika Neonatologii ICZMP w Łodzi

Klinika Intensywnej Terapii i Wad Wrodzonych Noworodków i Niemowląt

ICZMP w Łodzi Klinika Pediatrii, Immunologii i Nefrologii ICZMP w Łodzi

Oddział Kliniczny Intensywnej Terapii i Anestezjologii – Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego nr 4 w Łodzi

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej GCZDz w Katowicach

Oddział Łódzki Polskiego Związku Głuchych

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Łodzi

Naczelna Izba Lekarska w Warszawie

TEB Edukacja w Poznaniu

Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej

Studium Psychologii Psychotronicznej: Bydgoszcz, Częstochowa, Białystok Profirma Sp. z o.o., która od 2013 roku jest istotną częścią COMBIDATA Poland.

Moja Firma w Łodzi  

Patronowali Nam:

Polskie Towarzystwo Neonatologiczne Polskie

Towarzystwo Pediatryczne Uniwersytet Medyczny w Łodzi

Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

Instytut Medycyny Pracy w Łodzi Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach

Polskie Stowarzyszenie Chorych na Fenyloketonurię i Zaburzenia Pokrewne

Łódzkie Stowarzyszenie Stomijne Sekcja Ortopedii Dziecięcej

Polskiego Towarzystwa Ortopedii i Traumatolologii

Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne Standardy Medyczne pediatria OPM – Ogólnopolski Przegląd Medyczny Świat Medycyny

Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

Polskie Towarzystwo Ultrasonograficzne