2012

14.01.2012. Działdowo
Warsztaty „Resuscytacja noworodka” pod nadzorem merytorycznym Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie Neonatologii Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Województwa Podlaskiego

10.02. – 20.12.2012. Hotel Borowiecki, Łódź
Projekt szkoleniowy „Zastrzyk kompetencji interpersonalnych ULTRA FORTE”
skierowany do pracowników administracji publicznej i zespołów pracowników medycznych .
Szkolenia dotyczyły:
– Komunikacji z pacjentem i jego rodziną
– Komunikacji w zespole i przekazywania trudnych informacji
– Radzenia sobie ze stresem
– Asertywności
– Rozwiązywania konfliktów
Projekt realizowany w ramach EFS

29-30.03.2012. Łódź
Szkolenie dla managerów „Zarządzanie zespołem”
Projekt realizowany w ramach EFS

26-27.04.2012. Hotel Andel’s Łódź
III Łódzka Konferencja z cyklu Świat Neonatologii
„Okres adaptacyjny noworodka – jakość i bezpieczeństwo”

19.06.2012. Łódź  
Spotkanie dla kadry kierowniczej oddziałów noworodkowych województwa łódzkiego
„Co nowego w neonatologii w województwie łódzkim”    

1.10.2012 Hotel Iness, Łódź
Sympozjum dla lekarzy medycyny pracy w ramach projektu
„4 kroki -Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II ”
Patronat merytoryczny Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

10.10.2012 . Łódź
Udział w spotkaniu „Mama może wszystko”
Projekt realizowany przez Urząd Marszałkowski w Łodzi

19.10.2012 Hotel Iness, Łódź
Sympozjum dla Specjalistów BHP w ramach projektu
„4 kroki -Wsparcie osób niesłyszących na rynku pracy II ”
Patronat merytoryczny Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS
Projekt współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

28.11.2015. Łódź  
Spotkanie dla kadry kierowniczej oddziałów noworodkowych województwa łódzkiego
„Co nowego w neonatologii w województwie łódzkim”    

15.12.2012. Hotel Borowiecki w Łodzi
III Przedświąteczne Wydanie Pediatrii Opartej na Przypadkach
Konferencja pod patronatem PTP Oddział Łódź oraz
Kliniki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii ICZMP