2011

25.03.2011. Hotel Borowiecki, Łódź
Ogólnopolska Konferencja „Wokół stomii – II edycja”

02.04.2011. Centrum Dydaktyczne Politechniki Łódzkiej, Łódź
Konferencja podsumowująca projekt „Opieka nad noworodkiem w województwie łódzkim” 
pt. „Intensywna terapia na starcie życia w XXI wieku”

12-13.04.2011. Łódź
Szkolenie dla kadry kierowniczej „Coaching i mentoring”
Projekt realizowany w ramach EFS

21-22.04.2011. Łódź
Szkolenie dla managerów „Zarządzanie różnorodnym zespołem”
Projekt realizowany w ramach EFS

19-20.05.2011. Hotel Andel’s Łódź
II Łódzka Konferencja z cyklu Świat Neonatologii
„Zaburzenia oddychania u noworodków urodzonych przedwcześnie”

11.06.2011. Olsztyn
Warsztaty ” Resuscytacja noworodków” pod nadzorem merytorycznym
Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Neonatologii Województwa Warmińsko-Mazurskiego

16-18.10.2011. Hotel Iness, Łódź
” Innowacyjne środki i efektywne metody poprawy bezpieczeństwa i trwałości obiektów budowlanych i infrastruktury transportowej w strategii zrównoważonego rozwoju”
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju

28-29.10.2011. Supraśl
VIII Jesienne Podlaskie Spotkania Neonatologiczne „Resuscytacja noworodka”
Konferencja pod patronatem Kliniki Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

01.12.2011. Łódź  
Spotkanie dla kadry kierowniczej oddziałów noworodkowych województwa łódzkiego
„Co nowego w neonatologii w województwie łódzkim”    

10.12.2011. Giżycko
Warsztaty „Resuscytacja noworodka” pod nadzorem merytorycznym Konsultanta Wojewódzkiego
w dziedzinie Neonatologii Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Województwa Podlaskiego

15-16.12.2011. Łódź
Szkolenie dla specjalistów ds. polityki personalnej „rozwój kompetencji pracowników”
Projekt realizowany w ramach EFS

17.12.2011. Hotel Borowiecki w Łodzi
II Przedświąteczne Wydanie Pediatrii Opartej na Przypadkach
Konferencja pod patronatem PTP Oddział Łódź
oraz Kliniki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii ICZMP