2014

01.03. – 15.12.2014 Warszawa, Wisła, Kazimierz Dolny,
Udział jako trener w Projekcie Szkoleniowym skierowanym do młodych lekarzy
pt. „Przychodzi baba do młodego lekarza i co je powiesz ?”
Organizator: Naczelna Izba Lekarska
Projekt współfinansowany przez Unie Europejską w ramach EFS

23-24.05.2014. Hotel Andel’s Łódź
IV Łódzka Konferencja Neonatologiczna z cyklu Świat Neonatologii
pt. „Płód, noworodek i co dalej..?”
Patronat : Polskie Towarzystwo Neonatologiczne, ICZMP

14.06.2014. Hotel Borowiecki, Łódź
Konferencja Naukowo-Szkoleniowa” Dziecko z chorobą przewlekłą”
Konferencja pod patronatem PTP Oddział Łódź oraz ICZMP

18.10.2014. Hotel Borowiecki, Łódź
VI Konferencja Kardio-Prenatal pt.
” Prenatalne problemy kardiologiczne u bliźniąt””
Patronat : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej , ICZMP,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne,
Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

 25.11.2014. Muzeum Regionalne , Brzeziny  
Spotkanie dla kadry kierowniczej oddziałów noworodkowych województwa łódzkiego
„Co nowego w neonatologii w województwie łódzkim”    

13.12.2014. Hotel Borowiecki, Łódź
V Przedświąteczne Wydanie Pediatrii Opartej na Przypadkach
Konferencja pod patronatem PTP Oddział Łódź oraz Kliniki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii ICZMP