2013

07.01. – 30.11.2013. Hotel Borowiecki, Łódź
Projekt szkoleniowy „Zastrzyk kompetencji interpersonalnych ULTRA FORTE”
skierowany do pracowników administracji publicznej i zespołów pracowników medycznych .
Szkolenia dotyczyły:
– Komunikacji z pacjentem i jego rodziną
– Komunikacji w zespole i przekazywania trudnych informacji
– Radzenia sobie ze stresem
– Asertywności
– Rozwiązywania konfliktów
Projekt realizowany w ramach EFS

17.05.2013. Golden Floor, Łódź
V Konferencja Kardio-Prenatal pt.
” Diagnostyka Prenatalna w Specjalistycznym Szpitalu Pediatrycznym”
Patronat : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej , ICZMP,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne,
Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

23-25.05.2013. Hotel Olympic, Ustroń
XXIII Sympozjum Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTR
Patronat : Polskie Towarzystwo Ortopedyczne i Traumatologiczne,
Sekcja Ortopedii Dziecięcej PTOiTr
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka

20.06.2013. Nieborów
Spotkanie dla kadry kierowniczej oddziałów noworodkowych województwa łódzkiego
„Co nowego w neonatologii w województwie łódzkim”    

24-25.10.2013. Golden Floor, Łódź
Warsztaty i Kurs dla Zaawansowanych z Kardiologii Prenatalnej
Patronat : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kardiologii Prenatalnej , ICZMP,
Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Polskie Towarzystwo Neonatologiczne,
Polskie Towarzystwo Genetyki Człowieka

07-08.11.2013. Hotel Magellan Bronisławów k/Łodzi
X Łódzkie Spotkania Neonatologiczne pt.
„Noworodek z problemem neurologicznym”
Konferencja ogólnopolska pod Patronatem ICZMP oraz Polskiego Towarzystwa Neonatologicznego

14.12.2013. Hotel Borowiecki w Łodzi
IV Przedświąteczne Wydanie Pediatrii Opartej na Przypadkach
Konferencja pod patronatem PTP Oddział Łódź oraz
Kliniki Pediatrii i Immunologii z Pododdziałem Nefrologii ICZMP