2010

19-20.03.2010 Centrum Biznesowe SYNERGIA ,Łódź
Wykłady i warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek województwa łódzkiego
„Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim”

16.04.2010. Łódź Hotel Andel’s
I Łódzka Konferencja Neonatologiczna z cyklu „Świat Neonatologii „
pt.”Hipotermia lecznicza w encefalopatii niedokrwienno-niedotleniowej noworodków”
Patronat Polskie Towarzystwo Nenatologiczne, ICZMP

10.06.2010 Łódź  
Spotkanie dla kadry kierowniczej oddziałów noworodkowych województwa łódzkiego
„Co nowego w neonatologii w województwie łódzkim”                                                            

 1-30.09.2010 Akademia Zdrowego Rozwoju

 24-25.09.2010 Centrum Biznesowe SYNERGIA ,Łódź
Wykłady i warsztaty dla lekarzy i pielęgniarek województwa łódzkiego
„Poprawa opieki nad noworodkiem w województwie łódzkim”

25-26.09.2010 Hotel Podklasztorze Sulejów
Ogólnopolska Konferencja
„Fenyloketonuria młodzieży i dzieci”

07.10.2010 Łódź  
Spotkanie dla kadry kierowniczej oddziałów noworodkowych województwa łódzkiego
„Co nowego w neonatologii w województwie łódzkim”                                                                

22.10.2010 Hotel Borowiecki Łódź
Ogólnopolska Konferencja 
„Wokół stomii” 

11.12.2010 Hotel Borowiecki ,Łódź
„Medycyna oparta na przypadkach i o nefrologii dziecięcej”
Patronat: Łódzki Oddział PTP oraz Klinika Pediatrii i Immunologii ICZMP 

16.12.2010 Łódź  
Spotkanie dla kadry kierowniczej oddziałów noworodkowych województwa łódzkiego
„Co nowego w neonatologii w województwie łódzkim”